Podpory

Podle ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 97/2006 Sb. je možno podávat žádosti o podporu Vinařskému fondu v termínech od 1. ledna do 15. února a od 1. července do 15. srpna. Rada Vinařského fondu projedná žádosti obvykle do 30 dnů od skončení termínu pro podávání žádostí, tj. do 15.3., resp. 15.9. Následně každý žadatel obdrží její rozhodnutí, a to poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Přehled všech žádostí najdete po přihlášení v části pro registrované.

Informace k žádostem o podporu najdete v přiložených souborech. Věnujte prosím pozornost především Podmínkám pro poskytnutí podpory Vinařským fondem. Vyhláška č.97/2006 Sb. k poskytování podpor je ke stažení v části Legislativa.

Jednou z podmínek poskytnutí podpory je umístění log Fondu a „Vína z Moravy, vína z Čech“ např. v katalogu výstavy apod. (konkrétní podmínky jsou uvedeny v textu každého rozhodnutí, jež příjemce podpory obdržel). Logotyp ve formě „.jpg“, „.pdf“ a „.ai“ najdete v části Loga – ke stažení.

POKYNY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: