Struktura Fondu

Orgány Vinařského fondu jsou Rada Vinařského fondu, ředitel Fondu a Dozorčí rada Vinařského fondu. Složení těchto orgánů je následující:

Rada Vinařského fondu

<td<td
JUDr. Michal Hašek předseda
JUDr. Tibor Nyitray místopředseda
Ing. Ondřej Beránek člen
Bc. David Filip, M.A. člen
Ing. Hynek Holánek člen
JUDr. Miroslav Hrabal člen
Ing. Liana Hrabálková členka
JUDr. Jaroslav Javornický člen
Mgr. Art. Michal Tetur člen
Ing. Pavel Vajčner člen
Ing. Štěpán Weitosch člen

Ředitel Vinařského fondu

Ing. Jaroslav Machovec

Dozorčí rada Vinařského fondu

Ing. Ladislav Skopal předseda
Ing. Josef Vozdecký místopředseda
Jan Husák člen
Ing. Pavel Kováčik člen
Ing. Alfréd Michalík člen
Ing. Josef Uhlík člen
Ing. Miroslav Volařík člen