Struktura Fondu

Orgány Vinařského fondu jsou Rada Vinařského fondu, ředitel Fondu a Dozorčí rada Vinařského fondu. Aktuální složení těchto orgánů je následující:

Rada Vinařského fondu

<td
JUDr. Luboš Bárta člen
Ing. Ondřej Beránek člen
Bc. David Filip, M.A. člen
JUDr. Jaroslav Javornický člen
Ing. Jiří Maděřič člen
Ing. Petr Marek člen
JUDr. Tibor Nyitray člen
Ing. Libor Průdek člen
JUDr. Bohumil Šimek člen
Mgr. Art. Michal Tetur člen
Ing. Štěpán Weitosch člen

Ředitel Vinařského fondu

Ing. Jaroslav Machovec

Dozorčí rada Vinařského fondu

Ing. Ladislav Skopal předseda
Ing. Josef Vozdecký místopředseda
Jan Husák člen
Ing. Pavel Kováčik člen
Ing. Alfréd Michalík člen
Ing. Josef Uhlík člen
Ing. Miroslav Volařík člen