Vinařský fond ČR

Vinařský fond vznikl v roce 2002 na základě změny zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Jeho úkolem před vstupem ČR do EU bylo – za pomocí prostředků získaných jako platba odvodů od pěstitelů vinic, výrobců vína a dovozců vína, a dále prostředků získaných jako dlouhodobě návratná finanční podpora od státu – podporovat výsadbu a obnovu vinic, a také podporovat propagaci prodeje vína.

Vinařským zákonem č. 321/2004 Sb. došlo ke změně ve fungování Fondu. Tento již výhradně podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství. Vinařský fond pracuje na obdobné bázi jako organizace v ostatních vinařských zemích Evropy.

Výzva vinařům k účasti na veletrzích Prowein a DG 2017 | 21.6.2016 15:02

Informace zde

Info z jednání Rady VF 16.6.2016 | 21.6.2016 11:58

Dne 16.6. 2016 proběhlo páté jednání Rady Vinařského fondu v letošním roce.

VF zveřejňuje podmínky podpor pro termín 1.7.-15.8.2016 | 27.4.2016 11:58

Vinařský fond zveřejňuje Podmínky pro poskytnutí podpor Vinařským fondem pro termín podávání žádostí 1.7.-15.8.2016, schválené Radou Vinařského fondu na jejím dubnovém zasedání.