Vinařský fond ČR

Vinařský fond vznikl v roce 2002 na základě změny zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Jeho úkolem před vstupem ČR do EU bylo – za pomocí prostředků získaných jako platba odvodů od pěstitelů vinic, výrobců vína a dovozců vína, a dále prostředků získaných jako dlouhodobě návratná finanční podpora od státu – podporovat výsadbu a obnovu vinic, a také podporovat propagaci prodeje vína.

Vinařským zákonem č. 321/2004 Sb. došlo ke změně ve fungování Fondu. Tento již výhradně podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství. Vinařský fond pracuje na obdobné bázi jako organizace v ostatních vinařských zemích Evropy.

Info z červencového zasedání RVF | 18.7.2016 9:49

Dne 13.7. 2016 proběhlo šesté jednání Rady Vinařského fondu v letošním roce. Rada se věnovala především návrhům a rozpočtům letošních kampaní na červená vína a Svatomartinské. Rada dále provedla úpravy v rozpočtu na rok 2016 (navýšení kapitol „retail“ a „průzkumy trhu“ o 500.000Kč - viz aktualita z 28.1.); změny ještě musí schválit Dozorčí rada.
Příští zasedání Rady je předběžně naplánováno na polovinu měsíce září, přičemž hlavním bodem zasedání bude projednání žádostí o podporu podaných v termínu 1.7.-15.8.2016.

Informace k podávání žádostí VF | 27.6.2016 9:49

Od pátku 1.července do pondělí 15.srpna lze podávat žádosti o podporu z Vinařského fondu. Info k termínům v aktualitě níže (27.4.), podmínky, tematické okruhy, formulář a další v části PODPORY.

VF zveřejňuje podmínky podpor pro termín 1.7.-15.8.2016 | 27.4.2016 11:58

Vinařský fond zveřejňuje Podmínky pro poskytnutí podpor Vinařským fondem pro termín podávání žádostí 1.7.-15.8.2016, schválené Radou Vinařského fondu na jejím dubnovém zasedání.