Vinařský fond ČR

Vinařský fond vznikl v roce 2002 na základě změny zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Jeho úkolem před vstupem ČR do EU bylo – za pomocí prostředků získaných jako platba odvodů od pěstitelů vinic, výrobců vína a dovozců vína, a dále prostředků získaných jako dlouhodobě návratná finanční podpora od státu – podporovat výsadbu a obnovu vinic, a také podporovat propagaci prodeje vína.

Vinařským zákonem č. 321/2004 Sb. došlo ke změně ve fungování Fondu. Tento již výhradně podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství. Vinařský fond pracuje na obdobné bázi jako organizace v ostatních vinařských zemích Evropy.

Info z jednání DRVF 18.5.2016 | 20.5.2016 12:09

Dne 18.května proběhlo zasedání Dozorčí rady Vinařského fondu. Dozorčí rada schválila účetní závěrku a projednala výroční zprávu za rok 2015.
Dozorčí rada se dále zabývala problematikou návratných částí podpor na výsadby vinic poskytovaných Fondem v letech 2003-4, poskytování podpor na jednotlivé projekty dle vyhlášky a v neposlední řadě i ukončeným výběrovým řízením na komunikační kampaně v dalších letech.

VF zveřejňuje podmínky podpor pro termín 1.7.-15.8.2016 | 27.4.2016 11:58

Vinařský fond zveřejňuje Podmínky pro poskytnutí podpor Vinařským fondem pro termín podávání žádostí 1.7.-15.8.2016, schválené Radou Vinařského fondu na jejím dubnovém zasedání.

Výběrové řízení Vinařského fondu ukončeno | 1.4.2016 11:21

Vinařský fond v uplynulých měsících vybíral nové spolupracující agentury pro komunikaci značky Vína z Moravy, vína z Čech. Tendr byl rozdělen na dvě části – „strategicko-kreativní“ a „mediální.“ Služby strategické a kreativní agentury pro značku Vína z Moravy vína z Čech pro období 2016 – 2018 bude pro Vinařský fond nově zajišťovat společnost McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY; služby mediální agentury v oblasti plánování a nákupu pro značku Vína z Moravy vína z Čech pro období 2016 – 2018 pak společnost MQI Brno, spol. s r.o.