Vinařský fond ČR

Vinařský fond vznikl v roce 2002 na základě změny zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Jeho úkolem před vstupem ČR do EU bylo – za pomocí prostředků získaných jako platba odvodů od pěstitelů vinic, výrobců vína a dovozců vína, a dále prostředků získaných jako dlouhodobě návratná finanční podpora od státu – podporovat výsadbu a obnovu vinic, a také podporovat propagaci prodeje vína.

Vinařským zákonem č. 321/2004 Sb. došlo ke změně ve fungování Fondu. Tento již výhradně podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství. Vinařský fond pracuje na obdobné bázi jako organizace v ostatních vinařských zemích Evropy.

Hejtman JMK jmenován členem Rady VF | 5.12.2016 8:55

Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek byl ministrem zemědělství jmenován členem Rady Vinařského fondu. Rada je tedy nyní již v kompletním, jedenáctičlenném složení.

Ministr zemědělství jmenoval nové členy Rady VF | 16.11.2016 16:06

Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka jmenoval nové členy Rady Vinařského fondu, kteří nahradili 7 radních, jimž vypršel mandát v měsíci říjnu. Nově jmenovanými členy jsou: JUDr. Luboš Bárta, Ing. Ondřej Beránek, JUDr. Jaroslav Javornický, Ing. Jiří Maděřič, Ing. Petr Marek, JUDr. Tibor Nyitray, Ing. Libor Průdek.