Vinařský fond ČR

Vinařský fond vznikl v roce 2002 na základě změny zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Jeho úkolem před vstupem ČR do EU bylo – za pomocí prostředků získaných jako platba odvodů od pěstitelů vinic, výrobců vína a dovozců vína, a dále prostředků získaných jako dlouhodobě návratná finanční podpora od státu – podporovat výsadbu a obnovu vinic, a také podporovat propagaci prodeje vína.

Vinařským zákonem č. 321/2004 Sb. došlo ke změně ve fungování Fondu. Tento již výhradně podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství. Vinařský fond pracuje na obdobné bázi jako organizace v ostatních vinařských zemích Evropy.

Informace z jednání Rady Fondu dne 15.9. 2016 | 20.9.2016 13:03

Dne 15.9. 2016 proběhlo sedmé jednání Rady Vinařského fondu v letošním roce.

V termínu podáno 130 žádostí! | 17.8.2016 8:53

V letošním druhém termínu pro podávání žádostí Fond obdržel celkem 130 žádostí, což je o 12 více než loni. Jejich seznam najdete v části Podpory. Žádosti jsou postupně zpracovávány, u neúplných bude žadatel vyzván k doplnění. Všechny žádosti pak budou předloženy k rozhodnutí Radě Vinařského fondu na jejím zářijovém zasedání. Její rozhodnutí pak žadatel obdrží písemně poštou nebo datovou schránkou.